ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ625 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ประเวศ
92 แห่ง
หนองบอน
476 แห่ง
ดอกไม้
42 แห่ง
สวนหลวง
15 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ625 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
138 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
10 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
57 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
229 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
124 แห่ง