ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ177 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บางหว้า
120 แห่ง
บางด้วน
14 แห่ง
บางแค
3 แห่ง
บางแคเหนือ
3 แห่ง
บางไผ่
0 แห่ง
บางจาก
2 แห่ง
บางแวก
8 แห่ง
คลองขวาง
5 แห่ง
ปากคลองภาษีเจริญ
16 แห่ง
คูหาสวรรค์
6 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ177 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
47 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
26 แห่ง
สถานบันเทิง
6 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
41 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
35 แห่ง