ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ86 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บางพลัด
29 แห่ง
บางอ้อ
8 แห่ง
บางบำหรุ
21 แห่ง
บางยี่ขัน
28 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ86 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
20 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
21 แห่ง
สถานบันเทิง
6 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
7 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
17 แห่ง