ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ442 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บางค้อ*
0 แห่ง
จอมทอง*
3 แห่ง
บางขุนเทียน*
26 แห่ง
บางบอน
3 แห่ง
ท่าข้าม
48 แห่ง
บางมด*
2 แห่ง
แสมดำ
360 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ442 แห่ง
อุตสาหกรรม
5 แห่ง
บริษัท
131 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
6 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
43 แห่ง
สถานบันเทิง
4 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
168 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
53 แห่ง