ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ404 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ห้วยขวาง
302 แห่ง
บางกะปิ
57 แห่ง
ดินแดง*
5 แห่ง
สามเสนนอก
40 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ404 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
151 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
35 แห่ง
สถานบันเทิง
6 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
119 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
51 แห่ง