ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ94 แห่ง
ตำบล
จำนวน
คลองชักพระ
5 แห่ง
ตลิ่งชัน
13 แห่ง
ฉิมพลี
22 แห่ง
บางพรม
14 แห่ง
บางระมาด
28 แห่ง
ทวีวัฒนา
1 แห่ง
บางเชือกหนัง
10 แห่ง
ศาลาธรรมสพน์
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ94 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
30 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
28 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
9 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
13 แห่ง