ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ374 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ทุ่งวัดดอน*
2 แห่ง
ยานนาวา*
14 แห่ง
ช่องนนทรี
284 แห่ง
บางโพงพาง
71 แห่ง
วัดพระยาไกร*
0 แห่ง
บางโคล่*
1 แห่ง
บางคอแหลม*
0 แห่ง
ทุ่งมหาเมฆ*
0 แห่ง
*บางโคล่
0 แห่ง
*บางคอแหลม
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ374 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
113 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
40 แห่ง
สถานบันเทิง
4 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
106 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
57 แห่ง