ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ85 แห่ง
ตำบล
จำนวน
วัดกัลยาณ์
11 แห่ง
หิรัญรูจี
3 แห่ง
บางยี่เรือ
5 แห่ง
บุคคโล
34 แห่ง
ตลาดพลู
7 แห่ง
ดาวคะนอง
8 แห่ง
สำเหร่
15 แห่ง
คลองสาน*
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ85 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
24 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
20 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
4 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
18 แห่ง