ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ142 แห่ง
ตำบล
จำนวน
มีนบุรี
122 แห่ง
แสนแสบ
18 แห่ง
บางชัน
0 แห่ง
ทรายกองดิน
2 แห่ง
ทรายกองดินใต้
0 แห่ง
สามวาตะวันออก
0 แห่ง
สามวาตะวันตก
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ142 แห่ง
อุตสาหกรรม
7 แห่ง
บริษัท
44 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
31 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
17 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
22 แห่ง