ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ305 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ลาดกระบัง
195 แห่ง
คลองสองต้นนุ่น
35 แห่ง
คลองสามประเวศ
25 แห่ง
ลำปลาทิว
34 แห่ง
ทับยาว
11 แห่ง
ขุมทอง
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ305 แห่ง
อุตสาหกรรม
17 แห่ง
บริษัท
76 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
4 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
34 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
100 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
34 แห่ง