ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ150 แห่ง
ตำบล
จำนวน
คลองเตย*
6 แห่ง
คลองตัน*
1 แห่ง
พระโขนง*
9 แห่ง
บางนา
3 แห่ง
บางจาก
91 แห่ง
สวนหลวง*
1 แห่ง
หนองบอน*
0 แห่ง
ประเวศ*
0 แห่ง
ดอกไม้*
0 แห่ง
พระโขนง*
13 แห่ง
คลองตัน*
2 แห่ง
คลองเตย*
22 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ150 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
44 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
38 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
21 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
37 แห่ง