ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ103 แห่ง
ตำบล
จำนวน
พระบรมมหาราชวัง
10 แห่ง
วังบูรพาภิรมย์
56 แห่ง
วัดราชบพิธ
3 แห่ง
สำราญราษฎร์
11 แห่ง
ศาลเจ้าพ่อเสือ
1 แห่ง
เสาชิงช้า
1 แห่ง
บวรนิเวศน์
5 แห่ง
ตลาดยอด
7 แห่ง
ชนะสงคราม
2 แห่ง
บ้านพานถม
0 แห่ง
บางขุนพรหม
6 แห่ง
วัดสามพระยา
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ103 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
22 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
27 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
23 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
20 แห่ง