ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ66 แห่ง
ตำบล
จำนวน
นาเกลือ
3 แห่ง
บ้านคลองสวน
7 แห่ง
แหลมฟ้าผ่า
7 แห่ง
ปากคลองบางปลากด
25 แห่ง
ในคลองบางปลากด
24 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ66 แห่ง
อุตสาหกรรม
8 แห่ง
บริษัท
23 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
6 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
12 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
10 แห่ง