ไทยเซฟไทย
# เขต จังหวัด จำนวนผู้ลงทะเบียน
1 เขตสุขภาพ 1 เชียงใหม่ 102,653
2 เขตสุขภาพ 1 ลำพูน 32,100
3 เขตสุขภาพ 1 ลำปาง 15,570
4 เขตสุขภาพ 1 แพร่ 5,614
5 เขตสุขภาพ 1 น่าน 2,832
6 เขตสุขภาพ 1 พะเยา 3,976
7 เขตสุขภาพ 1 เชียงราย 21,133
8 เขตสุขภาพ 1 แม่ฮ่องสอน 2,188
9 เขตสุขภาพ 2 อุตรดิตถ์ 15,157
10 เขตสุขภาพ 2 ตาก 12,143
จำนวนข้อมูล : 77 รายการ