ไทยเซฟไทย
# เขตสุขภาพ จังหวัด จำนวนสถานประกอบการ
1 เขตสุขภาพ 1 เชียงใหม่ 2,224
2 เขตสุขภาพ 1 ลำพูน 561
3 เขตสุขภาพ 1 ลำปาง 294
4 เขตสุขภาพ 1 แพร่ 226
5 เขตสุขภาพ 1 น่าน 108
6 เขตสุขภาพ 1 พะเยา 172
7 เขตสุขภาพ 1 เชียงราย 756
8 เขตสุขภาพ 1 แม่ฮ่องสอน 90
9 เขตสุขภาพ 2 อุตรดิตถ์ 330
10 เขตสุขภาพ 2 ตาก 304
จำนวนข้อมูล : 77 รายการ