ไทยเซฟไทย
ผู้ลงทะเบียน1,845,965 ราย
จังหวัด
จำนวน
กรุงเทพมหานคร
247,826 ราย
สมุทรปราการ
71,353 ราย
นนทบุรี
57,819 ราย
ปทุมธานี
46,825 ราย
พระนครศรีอยุธยา
38,221 ราย
อ่างทอง
4,864 ราย
ลพบุรี
25,435 ราย
สิงห์บุรี
7,903 ราย
ชัยนาท
22,507 ราย
สระบุรี
30,120 ราย
ชลบุรี
71,560 ราย
ระยอง
47,490 ราย
จันทบุรี
10,790 ราย
ตราด
10,863 ราย
ฉะเชิงเทรา
28,692 ราย
ปราจีนบุรี
16,134 ราย
นครนายก
9,271 ราย
สระแก้ว
11,066 ราย
นครราชสีมา
89,938 ราย
บุรีรัมย์
23,692 ราย
สุรินทร์
10,207 ราย
ศรีสะเกษ
10,728 ราย
อุบลราชธานี
15,041 ราย
ยโสธร
7,264 ราย
ชัยภูมิ
22,679 ราย
อำนาจเจริญ
2,993 ราย
บึงกาฬ
2,990 ราย
หนองบัวลำภู
3,832 ราย
ขอนแก่น
57,716 ราย
อุดรธานี
17,123 ราย
เลย
8,620 ราย
หนองคาย
4,230 ราย
มหาสารคาม
5,602 ราย
ร้อยเอ็ด
6,866 ราย
กาฬสินธุ์
8,730 ราย
สกลนคร
9,254 ราย
นครพนม
3,501 ราย
มุกดาหาร
2,629 ราย
เชียงใหม่
106,445 ราย
ลำพูน
33,088 ราย
ลำปาง
15,738 ราย
อุตรดิตถ์
15,642 ราย
แพร่
5,680 ราย
น่าน
2,885 ราย
พะเยา
4,042 ราย
เชียงราย
21,496 ราย
แม่ฮ่องสอน
2,221 ราย
นครสวรรค์
31,545 ราย
อุทัยธานี
6,169 ราย
กำแพงเพชร
11,613 ราย
ตาก
13,671 ราย
สุโขทัย
9,959 ราย
พิษณุโลก
28,278 ราย
พิจิตร
6,017 ราย
เพชรบูรณ์
8,810 ราย
ราชบุรี
26,707 ราย
กาญจนบุรี
14,467 ราย
สุพรรณบุรี
19,445 ราย
นครปฐม
40,969 ราย
สมุทรสาคร
25,912 ราย
สมุทรสงคราม
2,612 ราย
เพชรบุรี
10,105 ราย
ประจวบคีรีขันธ์
19,339 ราย
นครศรีธรรมราช
41,147 ราย
กระบี่
9,377 ราย
พังงา
1,575 ราย
ภูเก็ต
16,451 ราย
สุราษฎร์ธานี
19,353 ราย
ระนอง
4,305 ราย
ชุมพร
25,367 ราย
สงขลา
41,772 ราย
สตูล
10,150 ราย
ตรัง
33,916 ราย
พัทลุง
5,760 ราย
ปัตตานี
13,215 ราย
ยะลา
13,325 ราย
นราธิวาส
7,511 ราย
ประเภทผู้ลงทะเบียน1,845,965 ราย
ประชาชน
508,207 ราย
พนักงาน
1,337,758 ราย
รายงานประเมินความเสี่ยง27,797,598 ครั้ง
ผู้ทำแบบประเมินความเสี่ยง
22,259,422 ครั้ง
ผู้ทำแบบประเมินความเสี่ยง (แบบไม่ลงทะเบียน)
5,538,176 ครั้ง