ไทยเซฟไทย
ผู้ลงทะเบียน1,844,599 ราย
จังหวัด
จำนวน
กรุงเทพมหานคร
247,724 ราย
สมุทรปราการ
71,346 ราย
นนทบุรี
57,799 ราย
ปทุมธานี
46,794 ราย
พระนครศรีอยุธยา
38,138 ราย
อ่างทอง
4,864 ราย
ลพบุรี
25,423 ราย
สิงห์บุรี
7,896 ราย
ชัยนาท
22,504 ราย
สระบุรี
30,100 ราย
ชลบุรี
71,528 ราย
ระยอง
47,413 ราย
จันทบุรี
10,778 ราย
ตราด
10,861 ราย
ฉะเชิงเทรา
28,673 ราย
ปราจีนบุรี
16,130 ราย
นครนายก
9,271 ราย
สระแก้ว
11,065 ราย
นครราชสีมา
89,901 ราย
บุรีรัมย์
23,684 ราย
สุรินทร์
10,206 ราย
ศรีสะเกษ
10,726 ราย
อุบลราชธานี
15,034 ราย
ยโสธร
7,264 ราย
ชัยภูมิ
22,677 ราย
อำนาจเจริญ
2,993 ราย
บึงกาฬ
2,990 ราย
หนองบัวลำภู
3,832 ราย
ขอนแก่น
57,712 ราย
อุดรธานี
17,119 ราย
เลย
8,619 ราย
หนองคาย
4,227 ราย
มหาสารคาม
5,603 ราย
ร้อยเอ็ด
6,866 ราย
กาฬสินธุ์
8,726 ราย
สกลนคร
9,253 ราย
นครพนม
3,497 ราย
มุกดาหาร
2,629 ราย
เชียงใหม่
106,384 ราย
ลำพูน
32,537 ราย
ลำปาง
15,690 ราย
อุตรดิตถ์
15,641 ราย
แพร่
5,675 ราย
น่าน
2,880 ราย
พะเยา
4,038 ราย
เชียงราย
21,484 ราย
แม่ฮ่องสอน
2,221 ราย
นครสวรรค์
31,528 ราย
อุทัยธานี
6,168 ราย
กำแพงเพชร
11,610 ราย
ตาก
13,670 ราย
สุโขทัย
9,956 ราย
พิษณุโลก
28,264 ราย
พิจิตร
6,014 ราย
เพชรบูรณ์
8,799 ราย
ราชบุรี
26,701 ราย
กาญจนบุรี
14,463 ราย
สุพรรณบุรี
19,445 ราย
นครปฐม
40,963 ราย
สมุทรสาคร
25,899 ราย
สมุทรสงคราม
2,612 ราย
เพชรบุรี
10,104 ราย
ประจวบคีรีขันธ์
19,338 ราย
นครศรีธรรมราช
41,142 ราย
กระบี่
9,366 ราย
พังงา
1,574 ราย
ภูเก็ต
16,446 ราย
สุราษฎร์ธานี
19,349 ราย
ระนอง
4,304 ราย
ชุมพร
25,355 ราย
สงขลา
41,762 ราย
สตูล
10,150 ราย
ตรัง
33,909 ราย
พัทลุง
5,760 ราย
ปัตตานี
13,211 ราย
ยะลา
13,321 ราย
นราธิวาส
7,511 ราย
ประเภทผู้ลงทะเบียน1,844,599 ราย
ประชาชน
507,580 ราย
พนักงาน
1,337,019 ราย
รายงานประเมินความเสี่ยง27,579,771 ครั้ง
ผู้ทำแบบประเมินความเสี่ยง
22,106,783 ครั้ง
ผู้ทำแบบประเมินความเสี่ยง (แบบไม่ลงทะเบียน)
5,472,988 ครั้ง