ไทยเซฟไทย
ผู้ลงทะเบียน1,835,585 ราย
จังหวัด
จำนวน
กรุงเทพมหานคร
246,895 ราย
สมุทรปราการ
70,995 ราย
นนทบุรี
57,377 ราย
ปทุมธานี
46,086 ราย
พระนครศรีอยุธยา
37,548 ราย
อ่างทอง
4,858 ราย
ลพบุรี
25,258 ราย
สิงห์บุรี
7,874 ราย
ชัยนาท
22,474 ราย
สระบุรี
29,955 ราย
ชลบุรี
70,748 ราย
ระยอง
47,128 ราย
จันทบุรี
10,641 ราย
ตราด
10,826 ราย
ฉะเชิงเทรา
28,565 ราย
ปราจีนบุรี
16,113 ราย
นครนายก
9,256 ราย
สระแก้ว
11,034 ราย
นครราชสีมา
89,604 ราย
บุรีรัมย์
23,657 ราย
สุรินทร์
10,189 ราย
ศรีสะเกษ
10,702 ราย
อุบลราชธานี
14,971 ราย
ยโสธร
7,264 ราย
ชัยภูมิ
22,657 ราย
อำนาจเจริญ
2,986 ราย
บึงกาฬ
2,984 ราย
หนองบัวลำภู
3,829 ราย
ขอนแก่น
57,421 ราย
อุดรธานี
17,084 ราย
เลย
8,562 ราย
หนองคาย
4,224 ราย
มหาสารคาม
5,569 ราย
ร้อยเอ็ด
6,854 ราย
กาฬสินธุ์
8,669 ราย
สกลนคร
9,246 ราย
นครพนม
3,490 ราย
มุกดาหาร
2,623 ราย
เชียงใหม่
105,905 ราย
ลำพูน
32,507 ราย
ลำปาง
15,685 ราย
อุตรดิตถ์
15,623 ราย
แพร่
5,679 ราย
น่าน
2,877 ราย
พะเยา
4,028 ราย
เชียงราย
21,391 ราย
แม่ฮ่องสอน
2,216 ราย
นครสวรรค์
31,665 ราย
อุทัยธานี
6,163 ราย
กำแพงเพชร
11,573 ราย
ตาก
13,635 ราย
สุโขทัย
9,938 ราย
พิษณุโลก
27,885 ราย
พิจิตร
5,948 ราย
เพชรบูรณ์
8,778 ราย
ราชบุรี
26,445 ราย
กาญจนบุรี
14,445 ราย
สุพรรณบุรี
19,432 ราย
นครปฐม
40,739 ราย
สมุทรสาคร
25,815 ราย
สมุทรสงคราม
2,609 ราย
เพชรบุรี
10,070 ราย
ประจวบคีรีขันธ์
19,317 ราย
นครศรีธรรมราช
41,105 ราย
กระบี่
9,346 ราย
พังงา
1,566 ราย
ภูเก็ต
16,374 ราย
สุราษฎร์ธานี
19,320 ราย
ระนอง
4,274 ราย
ชุมพร
25,316 ราย
สงขลา
40,581 ราย
สตูล
10,144 ราย
ตรัง
33,857 ราย
พัทลุง
5,743 ราย
ปัตตานี
13,207 ราย
ยะลา
13,316 ราย
นราธิวาส
7,506 ราย
ประเภทผู้ลงทะเบียน1,835,585 ราย
ประชาชน
500,345 ราย
พนักงาน
1,335,240 ราย
รายงานประเมินความเสี่ยง26,189,693 ครั้ง
ผู้ทำแบบประเมินความเสี่ยง
21,210,736 ครั้ง
ผู้ทำแบบประเมินความเสี่ยง (แบบไม่ลงทะเบียน)
4,978,957 ครั้ง