ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ17 แห่ง
ตำบล
จำนวน
พรานกระต่าย
5 แห่ง
หนองหัววัว
2 แห่ง
ท่าไม้
1 แห่ง
วังควง
0 แห่ง
วังตะแบก
0 แห่ง
เขาคีริส
1 แห่ง
คุยบ้านโอง
1 แห่ง
คลองพิไกร
2 แห่ง
ถ้ำกระต่ายทอง
4 แห่ง
ห้วยยั้ง
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ17 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
10 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง