ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ196 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ในเมือง
131 แห่ง
ไตรตรึงษ์
4 แห่ง
อ่างทอง
4 แห่ง
นาบ่อคำ
1 แห่ง
นครชุม
11 แห่ง
ทรงธรรม
1 แห่ง
ลานดอกไม้
0 แห่ง
ลานดอกไม้ตก
0 แห่ง
โกสัมพี
0 แห่ง
หนองปลิง
20 แห่ง
คณฑี
0 แห่ง
นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
6 แห่ง
เทพนคร
5 แห่ง
วังทอง
1 แห่ง
ท่าขุนราม
2 แห่ง
เพชรชมภู
0 แห่ง
คลองแม่ลาย
2 แห่ง
ธำมรงค์
0 แห่ง
สระแก้ว
8 แห่ง
น้ำดิบ
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ196 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
23 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
51 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
54 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
35 แห่ง