ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ56 แห่ง
ตำบล
จำนวน
วังทอง
12 แห่ง
พันชาลี
1 แห่ง
แม่ระกา
0 แห่ง
บ้านกลาง
5 แห่ง
วังพิกุล
5 แห่ง
แก่งโสภา
10 แห่ง
ท่าหมื่นราม
0 แห่ง
วังนกแอ่น
10 แห่ง
หนองพระ
5 แห่ง
ชัยนาม
3 แห่ง
ดินทอง
5 แห่ง
บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก*
0 แห่ง
วังโพรง*
0 แห่ง
ไทรย้อย*
0 แห่ง
บ้านมุง*
0 แห่ง
ชมพู*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ56 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
11 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
9 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
30 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง