ไทยเซฟไทย
# เขตสุขภาพ จังหวัด จำนวนสถานประกอบการ
1 เขตสุขภาพ 1 เชียงใหม่ 2,656
2 เขตสุขภาพ 1 ลำพูน 627
3 เขตสุขภาพ 1 ลำปาง 350
4 เขตสุขภาพ 1 แพร่ 277
5 เขตสุขภาพ 1 น่าน 127
6 เขตสุขภาพ 1 พะเยา 205
7 เขตสุขภาพ 1 เชียงราย 828
8 เขตสุขภาพ 1 แม่ฮ่องสอน 103
9 เขตสุขภาพ 2 อุตรดิตถ์ 391
10 เขตสุขภาพ 2 ตาก 382
จำนวนข้อมูล : 77 รายการ